1616394262.jpg

Kế hoạch đào tạo Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 22-03-2021 13:20:48

Kế hoạch đào tạo Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021 ...

no-image.png

Thông báo Thành lập Hội động nghiệm thu đề tài NCKH sin...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-02-2021 16:52:23

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Kế toán trưởng...

1609148039.jpg

Quyết định Thành lập Hội động nghiệm thu đề tài NCKH si...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-12-2020 16:00:48

...

1601993236.jpg

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-10-2020 21:07:16

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 theo Quyết định số 1506/QĐ-ĐHKG ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hiệ...

1595488624.jpg

Danh sách sinh viên cao đẳng, đại học chính quy được cấ...

Tác giả: admin || Thời gian: 23-07-2020 14:17:04

Ngày 20/05/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã ký quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 ...

1595398106.jpg

Kế hoạch Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Hội nghị doanh nghiệp...

Tác giả: admin || Thời gian: 22-07-2020 13:08:26

...

no-image.png

Danh sách SV tham gia thi kỳ thi phụ HK2 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 18-07-2020 20:24:22

...

no-image.png

Thông báo - Lịch ôn tập Kỳ thi phụ HK2 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 12-07-2020 16:52:33

...

1594269884.png

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 09-07-2020 11:44:44

...

no-image.png

Thông báo 02 - Các học phần dự kiến tổ chức ôn tập ở Kỳ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 08-07-2020 13:31:34

...

no-image.png

Thông báo 02 - Các học phần dự kiến tổ chức ôn tập ở Kỳ...

Tác giả: nqvuong || Thời gian: 08-07-2020 13:30:51

...

1594271938.jpg

Thông báo: Nhận tiền học bổng khuyến khích học tập học ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 08-07-2020 09:50:11

...

1595592811.jpg

THÔNG BÁO 01 - TB NHẬN ĐƠN THAM GIA KỲ THI PHỤ HK2 2019...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-06-2020 16:14:29

...

no-image.png

THÔNG BÁO 01 - TB NHẬN ĐƠN THAM GIA KỲ THI PHỤ HK2 2019...

Tác giả: nqvuong || Thời gian: 26-06-2020 16:13:24

...

1575966325.jpg

Kế hoạch triển khai thực hiện học phần thực tập ngành n...

Tác giả: admin || Thời gian: 10-12-2019 15:25:25

Căn cứ vào Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Đại học chính quy và Kế hoạch học tập ngành Kế toán hệ Đại học Chính quy Khóa 2;...