1648712743.jpg

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-02-2022 14:57:39

Trường hợp sinh viên bị nhiễm Covid-19 trong thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 Sẽ được giải quyết theo 2 hình thức: 1. T...

1648712796.jpg

Kế hoạch gặp gỡ, đối giữa Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế và ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 14-01-2022 14:06:15

...

1648712816.jpg

Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (có điều chỉnh)...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:46:32

...

1648712831.jpg

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021-2022...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:44:05

...

1648712848.jpg

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán, ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:31:21

...

1648712863.jpg

Kế hoạch Tổ chức học tập đầu khóa cho sinh viên khóa 7,...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:13:08

...

1648712876.jpg

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm họ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:08:24

...

no-image.png

Kế hoạch Bù giờ giảng dạy cho sinh viên khóa 7 nhập học...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:05:18

...

no-image.png

Tổ chức đánh giá kết thúc học lớp liên thông, năm học ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 21:35:45

...

1625231171.jpg

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết thúc học phần Học kỳ 3, n...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 02-07-2021 20:06:11

...

no-image.png

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 31-05-2021 10:16:00

...

no-image.png

Thông báo về việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc của viên...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-05-2021 08:24:31

...

no-image.png

Quyết định thành lập hội đồng thông qua thuyết minh đề ...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 15-05-2021 15:20:32

...

no-image.png

Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 23-04-2021 17:01:52

Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú Quốc (dành cho các lớp Quản tri kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và ngành Quản trị kinh doanh...

1618472475.jpg

Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 15-04-2021 14:41:15

Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 1) ...