1704163970.jpg

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm họ...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 02-01-2024 09:52:50

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2023 - 2024 của Khoa Kinh tế Thời gian tổ chức thi từ ngày 26/02/2024 đến ngày 10/3/2024./....

1695715928.jpg

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 26-09-2023 15:12:08

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2023 - 2024...

1695715222.jpg

Kế hoạch tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên nă...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 26-09-2023 15:00:22

Kế hoạch tổ chức chương trình chào đón tân sinh viên Khoa Kinh tế năm 2023 ...

1694056397.jpg

Thông báo Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 07-09-2023 10:11:39

...

1693453929.png

Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh năm 2023...

Tác giả: lvdien || Thời gian: 31-08-2023 10:52:09

...

1692020772.jpg

Kế hoạch thực tập ngành Quản trị kinh doanh HKIII 2021-...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 14-08-2023 20:46:12

Kế hoạch thực tập ngành Quản trị kinh doanh HKIII 2021-2022...

1692020669.jpg

Kế hoạch thực tập ngành Quản trị kinh doanh HKIII 2022-...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 14-08-2023 20:44:29

Kế hoạch thực tập ngành Quản trị kinh doanh HKIII 2022-2023...

1692020506.jpg

Kế hoạch khoá luận ngành Quản trị kinh doanh HKI 2022-2...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 14-08-2023 20:39:38

Kế hoạch khoá luận ngành Quản trị kinh doanh HKI 2022-2023...

1679381080.png

Danh mục đề tài tốt nghiệp ngành Kế toán - Học kỳ 3, Nă...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 21-03-2023 13:44:40

...

1678429228.png

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 10-03-2023 11:39:53

...

1678421253.jpg

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 10-03-2023 11:07:33

...

1648712743.jpg

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-02-2022 14:57:39

Trường hợp sinh viên bị nhiễm Covid-19 trong thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 Sẽ được giải quyết theo 2 hình thức: 1. T...

1648712796.jpg

Kế hoạch gặp gỡ, đối giữa Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế và ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 14-01-2022 14:06:15

...

1648712816.jpg

Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (có điều chỉnh)...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:46:32

...

1648712831.jpg

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021-2022...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:44:05

...