1679381080.png

Danh mục đề tài tốt nghiệp ngành Kế toán - Học kỳ 3, Nă...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 21-03-2023 13:44:40

...

1678429228.png

Lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 10-03-2023 11:39:53

...

1678421253.jpg

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 10-03-2023 11:07:33

...

1648712743.jpg

Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-02-2022 14:57:39

Trường hợp sinh viên bị nhiễm Covid-19 trong thời gian thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2021 - 2022 Sẽ được giải quyết theo 2 hình thức: 1. T...

1648712796.jpg

Kế hoạch gặp gỡ, đối giữa Ban lãnh đạo Khoa Kinh tế và ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 14-01-2022 14:06:15

...

1648712816.jpg

Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 (có điều chỉnh)...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:46:32

...

1648712831.jpg

Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2021-2022...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-01-2022 11:44:05

...

1648712848.jpg

Kế hoạch thực hiện khóa luận tốt nghiệp ngành Kế toán, ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:31:21

...

1648712863.jpg

Kế hoạch Tổ chức học tập đầu khóa cho sinh viên khóa 7,...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:13:08

...

1648712876.jpg

Kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm họ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:08:24

...

no-image.png

Kế hoạch Bù giờ giảng dạy cho sinh viên khóa 7 nhập học...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 22:05:18

...

no-image.png

Tổ chức đánh giá kết thúc học lớp liên thông, năm học ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 05-01-2022 21:35:45

...

1625231171.jpg

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết thúc học phần Học kỳ 3, n...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 02-07-2021 20:06:11

...

no-image.png

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 31-05-2021 10:16:00

...

no-image.png

Thông báo về việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc của viên...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-05-2021 08:24:31

...