Công đoàn

13/12/2019 10:21:55 | Người đăng tin: nvuong
Tổ Công đoàn Kinh tế - Du lịch được tách ra từ Tổ Công đoàn Kinh tế - Kỹ thuật theo Quyết định số 10/QĐ-CĐCS ngày 12 tháng 8 năm 2018. Tổ CĐ KT-DL là tổ công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở Trường Đại học Kiên Giang.

Tổ Công đoàn Kinh tế - Du lịch

         Tổ Công đoàn Kinh tế - Du lịch có các nhiệm vụ sau:

              1 - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền truyền thống đạo đức, lối sống, và ý thức pháp luật cho CĐV.

              2 - Đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công đoàn viên. Đấu tranh ngăn chặn tiêu  cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

              3 - Cùng với thủ trưởng đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của CĐV.

              4 - Tổ chức vận động CĐV trong đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

              5 - Phát triển đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

         Tổ Công đoàn KT- DL đã có nhiều hoạt động thiết thực và đạt giải cao trong các cuộc thi do công đoàn trường, tổ CĐ phát động như: giải ba thi đấu các trò chơi dân gian mừng tân niên 2019 giao lưu giữa các tổ CĐ; Giải nhất chuyên đề, giải ba cá nhân và giải ba tập thể cuộc thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019; Giải khuyến khích cuộc thi giảng viên trẻ dạy giỏi năm 2019. Đồng thời, tổ CĐ KT-DL thường xuyên tổ chức các hoạt động như tổ chức sinh nhật cho các CĐV trong tổ, thăm hỏi động viên CĐV, người thân CĐV có hiếu hỉ, ốm đau và tuyên truyền vận động các CĐV tham gia đăng ký mô hình dân vận khéo cá nhân, tập thể hàng năm và tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo.

         Hiện nay tổ Công đoàn Kinh tế - Du lịch có 23 CĐV, trong đó CĐV nam là: 13 người, CĐV nữ là: 10 người.

         Một số hình ảnh hoạt động:

Tổ chức sinh nhật công đoàn viên quý 1 - 2021

Tổ chức mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021

Tổ chức sinh nhật cho giảng viên 

Tham gia cuộc thi Tiếng hát giảng viên chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Tổ chức hoạt động về nguồn năm 2020 tại Nam Du

Giao lưu với các tổ công đoàn Tài nguyên - Môi trường, Tổ công đoàn Nông nghiệp - Phát triển nông thông và Tổ công đoàn Sư phạm - Xã hội nhân văn