Danh sách đề tài
Năm Tên đề tài Tác giả Cấp Tải về
2016 Thực trạng và giải pháp đào tạo lao động ngành du lịch Phú Quốc TS. Đặng Thanh Sơn Cấp trường
2019 Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát triển du lịch bền vững tại Phú Quốc Nguyễn Vương Cấp trường