Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc năm học 2020 - 2021 Quyết định Số 4405/QĐ-BGDĐT 23/11/2021 Ngoài
2 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tặng Bằng khen, năm học 2019 - 2020 Quyết định Số 344/QĐ-BGDĐT 18/01/2021 Ngoài
3 Công văn cấp mã số đơn vị bồi dưỡng Kế toán trưởng - Trường Đại học Kiên Giang Quyết định CV 981/BTC-QLKT 11/12/2020 Ngoài
4 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2019 - 2020 Quyết định Số 4111/QĐ-BGDĐT 04/12/2020 Ngoài
5 Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua năm học 2019 - 2020 Quyết định Số 4115/QĐ-BGDĐT 04/12/2020 Ngoài