Danh sách bài báo
Năm Tên bài báo Tác giả Thông tin tạp chí Tải về
2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 9, Tháng 08/2017, trang 103 - 108
2017 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 11, Tháng 10/2017, trang 138 - 145
2018 Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát Nguyễn Vương Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Số 39 (08-2019). Trang 35 - 44.
2012 Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đi du lịch ở Phú Quốc Nguyễn Vương Tạp chí Thông tin Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Số 02/2012
2020 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Ngô Văn Thiện Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Vương Tạp chí Phát triển bền vũng Vùng, Quyển 11, Sô 03 (09/2021)
2017 Giải pháp đào tạo lao động Phú Quốc giai đoạn 2015 - 2020 Nguyễn Vương Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số 2 (111), Quyến 1. Trang 33 - 37
2021 Phân tích hiệu quả mô hình nuôi cua - tôm quảng canh vùng Đồng bằng sông Cửu Long Lê Ngọc Danh, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Minh Hải Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kỳ 2 - Tháng 07/2021. Trang 105 - 112
2021 So sánh hiệu quả tài chính mô hình nuôi cua - tôm quảng canh ở tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu Lê Ngọc Danh Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh. Số 19 (2021). Trang 17 - 25.
2018 Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Võ Thành Danh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 193-202.