Danh sách bài báo
Năm Tên bài báo Tác giả Thông tin tạp chí Tải về
2017 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 9, Tháng 08/2017, trang 103 - 108
2017 Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc Ngô Văn Thiện Tạp chí công thương, Số 11, Tháng 10/2017, trang 138 - 145
2018 Sử dụng phương pháp thang đo điểm tổng hợp kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc để đánh giá sự phát Nguyễn Vương Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp. Số 39 (08-2019). Trang 35 - 44.
2012 Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa khi đi du lịch ở Phú Quốc Nguyễn Vương Tạp chí Thông tin Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Số 02/2012
2020 Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ Ngô Văn Thiện Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
2021 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Vương Tạp chí Phát triển bền vũng Vùng, Quyển 11, Sô 03 (09/2021)
2017 Giải pháp đào tạo lao động Phú Quốc giai đoạn 2015 - 2020 Nguyễn Vương Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số 2 (111), Quyến 1. Trang 33 - 37
2021 Phân tích hiệu quả mô hình nuôi cua - tôm quảng canh vùng Đồng bằng sông Cửu Long Lê Ngọc Danh, Ngô Thị Thanh Trúc, Trần Minh Hải Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Kỳ 2 - Tháng 07/2021. Trang 105 - 112
2021 So sánh hiệu quả tài chính mô hình nuôi cua - tôm quảng canh ở tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu Lê Ngọc Danh Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh. Số 19 (2021). Trang 17 - 25.
2018 Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Võ Thành Danh Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 193-202.
2019 Current situation of competitiveness of small and medium enterprises in Kien Giang province Nguyen Thi Huong, Nguyen Van Ngoc and Dang Thanh Son Can Tho university
2020 Sustainability of Both Pecking Order and Trade-Off Theories in Chinese Manufacturing Firms Huu Manh Nguyen, Thi Huong Giang Vuong, Thi Huong Nguyen, Yang-Che Wu, Wing-Keung Wong Sustainability
2022 Giải pháp thúc đẩy ý định khởi nghiệp của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường Đại học Kiên Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Phương Ngọc Hiền, Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Thúy An Đại học Hùng Vương
2021 Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Kế toán trường Đại học Kiên Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh, Tô Điền Yersin
2023 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Đại học Kiên Giang Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Phương Ngọc Hiền, Trần Thị Huỳnh Lê, Nguyễn Hoài Thương, Nguyễn Thị Thúy An Kinh tế và QTKD-Đại học Mở
2023 Research on job satisfaction of tour guide in Melong Delta region Nguyễn Thị Mỹ Linh, Lê Việt Nghĩa, Nguyễn Thị Huỳnh Phượng, Nguyễn Thị Bích Hiền Kinh tế và dự báo
2022 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ - canh tác tôm - lúa tại huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang Ngô Ngọc Tồn, Lê Ngọc Danh, Huỳnh Thị Thu Linh, Hà Trần Như Anh, Trần Thanh Chúc Khoa học nông nghiệp Việt Nam
2023 Thực trạng và giải pháp phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng Sông Cửu Long TS. Ngô Văn Thiện Tạp chí Công thương, Số 17, Tháng 08/2023, Trang 312-317
2023 Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam TS. Ngô Văn Thiện Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Nghiên cứu - Trao đổi, Trang 54-57