Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định thành lập Hội đồng bảo vệ đề cương chi tiết Khóa luận tốt nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng, học kỳ 1, năm học 2023-2024 Quyết định 26/QĐ-KT 05/09/2023 Khoa
2 Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (đợt 1) Quyết định Số 01/QĐ-KT 02/01/2022 Khoa