Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên (đợt 1) Nghị định Số 01/QĐ-KT 02/01/2022 Khoa
2 Thành lập Hội đồng thông qua thuyết minh đề tài NCKH sinh viên năm 2021 (đợt 2) Quyết định Số 22/QĐ-KT 27/10/2021 Khoa
3 Thành lập Hội đồng thông qua thuyết minh đề tài NCKH sinh viên 2021 (đợt 1) Quyết định Số 09/QĐ-KTDL 13/05/2021 Khoa