Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa Kinh tế - Du lịch Quyết định Số 819/QĐ-ĐHKG 14/07/2020 Trường
2 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định bài giảng ngành QTKD, QTKD khách sạn, QTKD DV du lịch & lữ hành , sử dụng cho năm học 2020-2021 Quyết định Số 06/QĐ-KTDL 24/04/2020 Trường
3 Ban hành Quy trình xét, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 801/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
4 Quy định Điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
5 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019 Trường
6 Quy định thực hiện Đồ án tốt nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp Quyết định Số 008/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
7 Quy định cùng lúc học hai chương trình đào tạo tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 351/QĐ-ĐHKG 08/08/2018 Trường
8 Quy định cách trình bày chuyên đề, tiểu luận, luận văn tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 191/QĐ-ĐHKG 26/09/2017 Trường
9 Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy Quyết định Số 24/QĐ-ĐHKG 03/02/2017 Trường
10 Quyết định Thành lập Bộ môn Tài chính - Kế toán Quyết định Số 404/QĐ-ĐHKG 02/12/2015 Trường
11 Ban hành Quy định xây dựng mã lớp sinh viên và mã số sinh viên các bậc và chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 322/QĐ-ĐHKG 05/10/2015 Trường
12 Quyết định Thành lập Khoa Kinh tế - Du lịch thuộc Trường Đại học Kiên Giang Quyết định Số 05/QĐ-ĐHKG 20/10/2014 Trường