1625231171.jpg

Kế hoạch tổ chức đánh giá kết thúc học phần Học kỳ 3, n...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 02-07-2021 20:06:11

...

no-image.png

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 31-05-2021 10:16:00

...

no-image.png

Thông báo về việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc của viên...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-05-2021 08:24:31

...

no-image.png

Quyết định thành lập hội đồng thông qua thuyết minh đề ...

Tác giả: tmhoang || Thời gian: 15-05-2021 15:20:32

...

no-image.png

Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 23-04-2021 17:01:52

Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú Quốc (dành cho các lớp Quản tri kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và ngành Quản trị kinh doanh...

1618472475.jpg

Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 15-04-2021 14:41:15

Thông báo Kế hoạch tổ chức Kỳ thi phụ Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021 (đợt 1) ...

1616394262.jpg

Kế hoạch đào tạo Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 22-03-2021 13:20:48

Kế hoạch đào tạo Học kỳ 3, năm học 2020 - 2021 ...

no-image.png

Thông báo Thành lập Hội động nghiệm thu đề tài NCKH sin...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 26-02-2021 16:52:23

Thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng chứng chỉ Kế toán trưởng...

1609148039.jpg

Quyết định Thành lập Hội động nghiệm thu đề tài NCKH si...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 28-12-2020 16:00:48

...

1601993236.jpg

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập ...

Tác giả: nvuong || Thời gian: 06-10-2020 21:07:16

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 theo Quyết định số 1506/QĐ-ĐHKG ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Hiệ...

1595488624.jpg

Danh sách sinh viên cao đẳng, đại học chính quy được cấ...

Tác giả: admin || Thời gian: 23-07-2020 14:17:04

Ngày 20/05/2020 Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang đã ký quyết định về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 ...

1595398106.jpg

Kế hoạch Tổ chức Lễ tốt nghiệp và Hội nghị doanh nghiệp...

Tác giả: admin || Thời gian: 22-07-2020 13:08:26

...

no-image.png

Danh sách SV tham gia thi kỳ thi phụ HK2 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 18-07-2020 20:24:22

...

no-image.png

Thông báo - Lịch ôn tập Kỳ thi phụ HK2 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 12-07-2020 16:52:33

...

1594269884.png

Thông báo thời gian nghỉ hè năm học 2019 - 2020...

Tác giả: admin || Thời gian: 09-07-2020 11:44:44

...