Ban chủ nhiệm Khoa

30/04/2020 11:07:18 | Người đăng tin: nvuong

   

 

TS. NGÔ VĂN THIỆN

Trưởng Khoa
 nvthien@vnkgu.edu.vn  
0986.244.354

Lý lịch khoa học  (Tải về)

  Phụ trách:

  + Phụ trách chung

  + Công tác tổ chức cán bộ

  + Quản lý chuyên môn ngành

                   1. Kế toán

                   2. Tài chính ngân hàng   

  + Công tác đảm bảo chất lượng

 

               

 

   ThS. NGUYỄN VƯƠNG   

Phó Trưởng khoa
nvuong@vnkgu.edu.vn
0907.29.30.58

Lý lịch khoa học  (Tải về)

  Phụ trách:    

  + Quản lý chuyên môn ngành:

                    1. Quản trị kinh doanh

                    2. Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn       

                    3. Quản trị kinh doanh du lịch lữ hành

  + Công tác tổ chức đào tạo

  + Công tác tổ chức thi

 

       ThS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH      

Phó Trưởng khoa
ntmylinh@vnkgu.edu.vn
0989.131.033

Lý lịch khoa học  (Tải về)

 

 Phụ trách:          

  + Công tác nghiên cứu khoa học

 + Công tác sinh viên và học viên

  + Công tác đoàn thể

  + Công tác hành chính

 

 

 ThS. TRẦN KIM NGÂN      

Thư ký Khoa
tkngan@vnkgu.edu.vn
0703.655.494

Lý lịch khoa học  (Tải về)

Phụ trách:          

  + Công tác thư ký khoa