Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú Quốc (dành cho các lớp Quản tri kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn)

23/04/2021 17:01:52 | Người đăng tin: nvuong
Kế hoạch thực tập trải nghiệm thực tế tại Vinpearl Phú Quốc (dành cho các lớp Quản tri kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng, khách sạn)