Thông báo về việc chấn chỉnh giờ giấc làm việc của viên chức, giảng viên và người lao động

28/05/2021 08:24:31 | Người đăng tin: nvuong

1-Thời gian làm việc của viên chức hành chính (theo Quy định tại Điều 2 - Quy định về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Kiên Giang):
   - Buổi sáng:  Từ   7g30 đến 11g30
   - Buổi chiều: Từ 13g00 đến 15g00
2- Thời gian làm việc, giảng dạy của giảng viên:

Tải thông báo Tải về