VIDEO CLIP
 
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
 
 
 
 
 
 
   
  Thông báo Khoa

  Căn cứ vào Chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ Đại học chính quy và Kế hoạch học tập ngành Kế toán hệ Đại học Chính quy Khóa 2;

   
  Tin tức – Sự kiện

        Ngày nay, việc học không còn khô khan, nhàm chán; bởi sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức đa dạng, phong phú. Trong đó, việc nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân. Đây cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích, mà còn tạo cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía.