Kết nối, chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh khó khăn

18/07/2020 23:28:49 | Người đăng tin: admin
Chương trình "Vận động gây quỹ giúp đỡ sinh viên nghèo vượt khó" được Đoàn khoa Kinh tế - Du lịch phát động nhằm "Kết nối yêu thương, chia sẻ những khó khăn" của những sinh viên vượt khó trong học tập là một chương trình đầy ý nghĩa, được các chi đoàn tham gia tích cực.