Nghiên cứu Khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế - Du lịch

10/12/2019 16:31:10 | Người đăng tin: nvuong
Ngày nay, việc học không còn khô khan, nhàm chán; bởi sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và kiến thức thực tiễn thông qua nhiều cách thức đa dạng, phong phú. Trong đó, việc nghiên cứu khoa học được đánh giá là phương pháp hiệu quả để sinh viên mở rộng vốn kiến thức cũng như vốn kỹ năng mềm của bản thân. Đây cũng là cơ hội để sinh viên áp dụng những kiến thức lý thuyết đã học vào việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu khoa học không chỉ cung cấp cho sinh viên cơ hội tiếp cận với lĩnh vực chuyên môn yêu thích, mà còn tạo cho sinh viên một tác phong làm việc khoa học, rèn luyện cho sinh viên cách nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tiếp cận từ nhiều phía.

Thành viên hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên

    Vừa qua khoa Kinh tế - Du lịch đã thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2017-2018. Hội đồng cũng đánh giá cao kiến thức chuyên môn cũng như sự tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên với tinh thần nhiệt huyết, đã tạo ra nhiều thắng lợi với kết quả nghiệm thu cao.

Bạn Lâm Xíu Muối thuộc lớp B15KT3 báo cáo trước hội đồng

Các đề tài được thông qua như sau:

     - "Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Kiên Giang" của bạn Nguyễn Thị Ngọc thuộc lớp B15KT2.

     - "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngành học của sinh viên trường Đại học Kiên Giang" của bạn Nguyễn Ngọc Thơ thuộc lớp B16KT3.

      - "Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ ký túc xá trường Đại học Kiên Giang" của bạn Nguyễn Văn Ninh thuộc lớp B15KT3.

      - "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Đại học Kiên Giang" của bạn Lâm Xíu Muối thuộc lớp B15KT3.

Chụp hình lưu niệm giữa hội đồng và chủ nhiệm đề tài NCKH sinh viên

     Buổi nghiệm thu đã diễn ra thành công, tốt đẹp trong sự hân hoan của các bạn sinh viên và cũng là chủ nhiệm của các đề tài