Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Trương Thúy Ngọc và nhóm nghiên cứu - năm 2022

30/03/2022 15:14:16 | Người đăng tin: nvuong
Sáng ngày 25/3/2022, tại Phòng họp 107, Khu nhà B, Trường Đại học Kiên Giang đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp Khoa: "Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang".

Các sinh viên thực hiện đề tài bao gồm: Trương Thúy Ngọc (Chủ nhiệm đề tài); Nguyễn Kha Khả Vy (thành viên) và Nguyễn Đông Nhựt (thành viên).

Mục tiêu của đề tài là: 

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang; từ đó, đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang.

Kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Nghiên cứu đã làm rõ và nâng cao nhận thức của nhiều người về mức độ báo động của việc ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó đã trình bày rõ và nêu ý nghĩa của việc việc tiêu dùng xanh là việc làm cấp thiết nhất giúp bảo vệ môi trường

- Nghiên cứu đã hệ thống, tổng hợp những vấn đề liên quan đến tiêu dùng xanh như nhu cầu thực tại, thái độ cá nhân khi tiêu dùng xanh, ảnh hưởng của xã hội và mật độ phổ biến, tính sẵn có của những sản phẩm xanh trên thị trường. Từ đó, nhóm tác giả đã làm rõ khoảng trống của những nghiên cứu trước và đề xuất hướng nghiên cứu cho những đề tài tiếp theo.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng từ thái độ cá nhân có ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân thành phố Rạch Giá - Kiên Giang. Cũng như, việc lựa chọn và sử dụng các mặt hàng, chủng loại và dịch vụ xanh của người dân phần lớn bị chi phối nhiều bởi thái độ, cách nhìn nhận của bản thân người tiêu dùng đối với việc tiêu dùng xanh.

- Nghiên cứu còn chỉ ra rằng những ảnh hưởng từ xã hội cũng tác động - đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân cụ thể là bị tác động bởi các yếu tố từ môi trường xã hội như gia đình, bạn bè và người thân...

- Ngoài ra, nghiên cứu cũng nói lên nhu cầu thực tại của người tiêu dùng không ảnh hưởng đáng kể đến hành vi tiêu dùng xanh của người dân tại địa bàn Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Sở dĩ, những nhu cầu cá nhân của người tiêu dùng có thể được ngăn lại hoặc thay thế bởi những yếu tố khác.

Thành phần Hội đồng gồm có: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh; ThS. Nguyễn Thị Hường; ThS. Hà Thị Thanh Tuyền; ThS. Lê Ngọc Danh; ThS. Huỳnh Thị Ngọc Ơn.