Thư mời tham dự và viết bài tham luận Hội thảo cấp Khoa năm 2024

19/03/2024 15:23:29 | Người đăng tin: lvdien
Thực hiện Kế hoạch của Khoa về thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Khoa với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên trong xu hướng chuyển đổi số”. Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kiên Giang xin trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên tham dự và viết bài tham luận cho Hội thảo, cụ thể như sau: